Skip to main content

Maksut ja peruutusehdot

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssin 15 vrk kuluessa. Internetissä ilmoittautuessasi näet laskun näytöllä ilmoittautumisen jälkeen. Lasku saapuu myös antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme laskun postitse vain puhelimitse ilmoittautuneille. Maksuvälineinä käyvät myös yleisimmät liikunta- ja kulttuurisetelit.

Alennukset:

  • Työttömille 20 % alennus kurssimaksusta. Todistus työttömyydestä on esitettävä pyydettäessä.
  • Auralan Setlementti ry:n jäsenille 10 % alennus kurssimaksusta.
  • Pienituloisille voidaan myöntää opintostipendi, joka oikeuttaa 50% alennukseen kurssimaksusta. Opintostipendiä anotaan rehtorilta vapaamuotoisella hakemuksella.
  • Alennukset eivät koske yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviä kursseja.
  • Alennusmaksuista sovitaan toimistohenkilökunnan kanssa.

Jos opiskelija peruu osallistumisen:

Jos kurssin alkuun on aikaa 10 vrk tai enemmän, kurssin peruuttamisesta peritään 10 euron käsittelymaksu. Peruutukset on tehtävä aina puhelimitse toimistoon. Jos kurssin alkuun on vähemmän kuin 10 vrk, kurssimaksu peritään täysimääräisenä (myös vielä maksamattomat kurssimaksut).

Poikkeustapauksissa (esim. sairastumisen vuoksi) kurssimaksun palautusta voi anoa rehtorilta.

Kurssin peruuttaminen tai muuttaminen Auralan kansalaisopiston toimesta:

Peruutetun kurssin maksu palautetaan, lukuun ottamatta force majeure-tilanteissa (lisätietoa alempana). Kurssi saattaa peruuntua, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi noin 5 työpäivää ennen kurssin alkua. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä.

Kurssimaksun palautuksen ehdot force majeure -tilanteissa

Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Esimerkiksi koronaepidemia voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana Auralan kansalaisopisto noudattaa viranomaisten ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Opetuksen siirtäminen verkko-opetukseksi tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot force majeure -tilanteissa

  1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
  2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Alle 30 euron summaa ei palauteta.Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.