Setlementti

Mikä Aurala on?

Aurala on kahden yhdistyksen, Auralan Setlementin ja Auralan Nuorten, muodostama toimintakeskus ja kohtaamispaikka, jonka ohjelmassa on monipuolista toimintaa vauvasta senioriin. Auralan Setlementti ylläpitää kansalaisopistoa ja päiväkotia sekä järjestää viriketoimintaa senioreille. Auralan Nuoret järjestää koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoimintaa, nuorisotoimintaa ja ylläpitää Raha-automaattiyhdistyksen tuella Tyttöjen taloa.  Lisäksi molemmat yhdistykset toteuttavat erilaisia hankkeita ja tekevät yhteistyötä alueen muiden yhdistysten, kolmannen sektorin, vapaaehtoistoimijoiden sekä kunnallisten toimijoiden kanssa.

Auralan Setlementti ry perustettiin vuonna 1939 ja se on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys sekä Suomen Setlementtiliitton jäsen (www.setlementti.fi).  Suomen Setlementtiliitto kuuluu Kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres). IFS on YK:n ja Euroopan Neuvoston virallinen yhteistyöjärjestö, jolla on jäseniä lähes 50 maassa.

Setlementtityö käynnistyi 1880-luvulla Lontoossa, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja. Sana setlementti on suora lainaus englanninkielestä: settlement, to settle, joka tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja sovittamista. Setlementtiliikkeen perusarvot ovat arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö. Setlementtiliike on kirkollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Auralan perustehtäviä ovat yksilön elämänhallinnan edistäminen, elämän kestävän oppimisen mahdollistaminen, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja lähimmäisyyden edistäminen, yhteisöllisyyden toteutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistävien toimintamuotojen kehittäminen sekä erityisesti vaikeimmassa tilanteessa olevien ihmisten selviämistä edistävä toiminta.  Kutsumme yhdistyksemme arvot hyväksyviä ihmisiä mukaan toimintaamme: jäseniksi, vapaaehtoistoimijoiksi, luottamushenkilöiksi.

 

Puheenjohtajan tervehdys