Petu

PETU - perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille

Maahanmuuttaja - onko sinulla tai perheelläsi ongelmia, joista haluaisit keskustella? Tarvitseko tukea ja apua? Etkö tiedä, keneltä voisit kysyä neuvoa?

Onko hankalaa lapsen, puolison, raha-asioiden tai kulttuurin kanssa? Käyttäytyykö lapsi mielestäsi kummallisesti? Ymmärrätkö päiväkodista tai koulusta tulevia viestejä? Pystytkö auttamaan lasta kouluasioissa? Onko sinulla sellaista suomalaista ystävää, jonka kanssa voisi puhua ja kysyä neuvoja? Tiedätkö, miten pääset itse eteenpäin?

Tule keskustelemaan Auralan perhetyöntekijöiden kanssa. Katsotaan yhdessä, mitä voisimme tehdä.

Ota yhteyttä:

Hankepäällikkö
Outi Tikkanen,
p. 050 316 7715,
outi.tikkanen@aurala.fi

PETU – family support for immigrants

Immigrant – do you or does your family have problems that you would like to discuss? Do you need help and support? Do you not know who to turn to for help?

Is it hard to deal with a child, a spouse, money issues or a foreign culture? Do you feel like your child is acting in a strange way? Are you able to communicate with a kindergarten or a school? Are you able to help your child with school related issues? Do you have a Finnish friend to talk to and ask for advice? Do you know how to take the next step forward yourself?

Come and have a chat with the family support workers of Aurala. Let’s discuss together what we can do for you.

Contact:
Outi Tikkanen
050 316 7715 or outi.tikkanen@aurala.fi