Alkukiri

Alkukiri

Alkukiri-hanke (ESR 2017-2018) on aloittanut toimintansa 1.8.2016 Auralan Setlementissä. Hanke on suunnattu oleskeluluvan saaneille henkilöille. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on luvan saaneiden nopea, yksilöllinen ja tehokas kotoutuminen. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen kotoutumisen malli, jossa painottuu työssäoppiminen. Hankkeen idea on taata kotoutuminen vuorovaikutuksessa kantasuomelaisten kanssa eri yhteisöissä.

Kotisivuilta lisätietoa: atk.aurala.fi/kotoutus

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja
Sannaleena Härkönen
Auralan Setlementti ry
sannaleena.harkonen(at)aurala.fi

Hankepäällikkö
Outi Tikkanen
outi.tikkanen(at)aurala.fi
050 316 7715

Suomen kielen opettaja
Laura Siniranta
laura.siniranta(at)aurala.fi
050 322 3837