Ohjeet

Ohjeet ja ilmoittautuminen

Auralan Kansalaisopisto
Satakunnantie 10
20100 Turku

Kurssitiedustelut
puhelimitse: 050 316 7702
sähköposti: toimisto@aurala.fi
kotisivut: www.aurala.fi

Ohjeita opiskelijalle

Jotta opiskelusi tai harrastamisesi Auralassa sujuisi mahdollisimman hyvin, tutustuthan huolellisesti seuraavaan ohjeeseen ennen kursseille ilmoittautumista:

Ilmoittautuminen ja maksaminen

Ilmoittautuminen syksyn 2020 ja kevään 2021 kursseille alkaa ti 26.5.20 klo 10.

Voit tutustua kurssitarjontaan ja ilmoittautua  netissä ympäri vuorokauden sekä puhelimitse ja toimistossa toimiston aukioloaikoina.

Opinto-ohjelma (Aurala-lehti) on jaetaan turkulaisiin kotitalouksiin elokuussa 2020.

Ilmoittautuminen on sitova.
Emme ota ilmoittautumisia tai peruutuksia sähköpostitse / tekstiviestinä.
Täysille kursseille voi ilmoittautua varasijalle.

Ilmoittautuessasi saat kurssimaksulaskun. Maksuvälineinä käyvät myös Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit sekä saldo-maksukortti, RJ-kuntoiluseteli Oy:n Tyky-kuntosetelit, ePassi ja Lottokunnan Virike-setelit. (Eivät käy yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviin kursseihin.) Em. seteleillä kurssimaksu on hoidettava toimistossa.

Kurssiperuutukset

Jos opiskelija peruu osallistumisen:

Kurssimaksu palautetaan opiskelijan anomuksesta vain poikkeustapauksissa (kuten sairastumisen vuoksi, anotaan rehtorilta).

Peruutusmaksu 10 € kun kurssin alkamiseen on 10 vuorokautta tai enemmän.

Kurssimaksu peritään täysimääräisenä jos paikkaa ei peruta lainkaan tai se perutaan, kun kurssin alkuun on vähemmän kuin 10 vuorokautta.

Oppitunneilta pois jääminen tai suoraan opettajalle tehty peruuttaminen tai keskeytys ei ole pätevä. Peruutukset ja keskeytykset on tehtävä aina toimistoon!

Jos Aurala peruuttaa kurssin:

Kurssi saattaa peruuntua, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi noin 5 työpäivää ennen kurssin alkua. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä ja kurssimaksut palautetaan.

Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa

Mikä on force majeure?
Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä Aluehallintoviraston ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Opetuksen siirtäminen verkko-opetukseksi tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin

Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot

1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Alle 30 euron summaa ei palauteta.

Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

Opiskelu ja laatu Auralassa

Opinto-oikeus on kaikilla asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Opiskelun tavoitteet: Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kurssiarviointien avulla kehitämme opetuksen laatua.

Kirjat, materiaalit ja tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuihin. Auralaan jääneitä oppilastöitä ja välineitä ei säilytetä ilmoitetun ajan yli. Jos opiskelija on epävarma kurssitasostaan, kirjan hankintaa voi lykätä mahdollista tason vaihtoa varten.

Opetusta ei ole

  • juhlapyhinä
  • joulutauon aikana, ks. kurssit
  • kevätkaudella viikolla 8 (opiston ja koulujen talviloma)

Alennukset kurssimaksuista

20 % alennus työttömille. (Alennus ei koske yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviä eikä työttömille tai senioreille suunnattuja kursseja.) MAKSETAAN TOIMISTOON tai asiasta sovittava puhelimitse. Todistus työttömyydestä on esitettävä pyydettäessä.

Pienituloisen opintostipendi oikeuttaa 50 %:n alennukseen yhdestä kurssista / lukukausi. Opintostipendiä anotaan rehtorilta vapaamuotoisella hakemuksella.

Auralan Setlementti ry:n jäsenet saavat 10 % alennuksen Auralan kansalaisopiston kurssimaksuista.

Esteettömyys Auralassa

Esteetön kulku päätoimipisteen (Satakunnantie 10) seuraaviin tiloihin: luokka 3, 4, 5, 6 ja 10, juhlasali, Aurora-sali, Pohjola-sali sekä päiväkoti.

Kuulon apuvälineet: Induktiosilmukkamahdollisuus on käytössä. FM-laitetta voi kysyä joko yksittäis- tai pienryhmäkäyttöön. Opettajan puhe kuuluu FM-laitteen lähettimen kautta. Kuuntelija voi kaulasilmukan kanssa joko valita omasta laitteestaan T-asennon tai kuunnella kuulokkeilla mikäli ei käytä kuulolaitetta. Lisätietoja esteettömyydestä www.esteeton.fi

Vakuutukset, Todistukset, Muutokset

Vakuutukset: Henkilövahingoista oppilaat vastaavat itse. Opiskelijoiden omaisuus ei ole vakuutettu. Opisto ei vastaa opiston tiloissa säilytettävistä opiskelijoiden keskeneräisistä tai valmiista töistä eikä työvälineistä.

Todistukset: Tilatuista todistuksista (2/3 kurssista suoritettu) peritään 6 € käsittelymaksu sisältäen postimaksun.

Muutokset: Oikeus muutoksiin kursseissa ja ohjelmassa pidätetään. Opisto ei vastaa mahdollisista painovirheistä esitteessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.Tutustu ehtoihin kurssimaksun palautuksesta Force majeure -tilanteissa kohdassa kurssiperuutukset.

Rekisteriselosteet

Auralan-Kurssihallintajärjestelmän-henkilötietorekisteri 2018

Kameravalvonnan rekisteriseloste