Ohjeet

Näin ilmoittaudut kursseille ja tapahtumiin

Internetissä
opistopalvelut.fi/aurala on avoinna ympäri vuorokauden

Puhelimitse
p. 050 316 7702

Päärakennuksen toimistossa
Satakunnantie 10, Turku
Katso toimiston aukioloajat yhteystiedoistamme.

Ruuhkien välttämiseksi suosittelemme verkkoilmoittautumista.
Emme ota ilmoittautumisia emmekä peruutuksia vastaan sähköpostitse emmekä tekstiviestinä.
Ilmoittautuminen on sitova. Täysille kursseille voi ilmoittautua varasijalle.

Kurssin maksaminen, alennukset ja peruutukset

Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssin 15 vrk kuluessa. Internetissä
ilmoittautuessasi näet laskun näytöllä ilmoittautumisen jälkeen. Lasku saapuu
myös antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lähetämme laskun postitse vain
puhelimitse ilmoittautuneille.

Maksuvälineinä käyvät myös:
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, Smartum PayTyky-kuntosetelit, Virike-setelit, E-passiTicket mind and body-kortti ja Easy Break (Eivät käy yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviin kursseihin.) Maksetaan toimistoon sen aukioloaikoina.

Alennukset:
• Työttömille 20 % alennus kurssimaksusta. Todistus työttömyydestä on
esitettävä pyydettäessä.
• Auralan Setlementti ry:n jäsenille 10 % alennus kurssimaksusta.
• Pienituloisille voidaan myöntää opintostipendi, joka oikeuttaa 50% alennukseen kurssimaksusta. Opintostipendiä anotaan rehtorilta vapaamuotoisella hakemuksella.
Alennukset eivät koske yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettäviä kursseja.
Alennusmaksuista sovitaan toimistohenkilökunnan kanssa.

Jos opiskelija peruu osallistumisen:
Jos kurssin alkuun on aikaa 10 vrk tai enemmän, kurssin peruuttamisesta
peritään 10 euron käsittelymaksu. Vaihtoehtoisesti sopimalla toimiston kanssa
(viimeistään 10 vrk ennen kurssin alkua), voi maksun jättää ns. ”opistopankkiin”,
jolloin kurssimaksun voi käyttää vuoden sisällä toiseen kurssiin. Peruutukset on
tehtävä aina puhelimitse toimistoon.
Jos kurssin alkuun on vähemmän kuin 10 vrk, kurssimaksu peritään täysimääräisenä (myös vielä maksamattomat kurssimaksut).
Poikkeustapauksissa (esim. sairastumisen vuoksi) kurssimaksun palautusta voi
anoa rehtorilta.

Kurssin peruuttaminen tai muuttaminen Auralan toimesta:
Peruutetun kurssin maksu palautetaan. Kurssi saattaa peruuntua, mikäli
ilmoittautuneita ei ole riittävästi noin 5 työpäivää ennen kurssin alkua. Peruuntumisesta tiedotetaan ilmoittautuneille tekstiviestillä.

Kurssimaksun palautuksen ehdot force majeure -tilanteissa
Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta
yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen.
Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä.

Opetuksen siirtäminen verkko-opetukseksi tai opetuksen toteuttaminen myöhemmin
Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta,
voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja
voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi
jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei
kurssimaksun palautuksille ole perusteita.

Kurssimaksun palautuksen ehdot force majeure -tilanteissa
1. Jos opetusta voidaan jatkaa verkko- tai etäopetuksena tai opetus voidaan
siirtää toteutettavaksi myöhemmin, kurssimaksua ei palauteta. Järjestettävään
etäopetukseen tai korvaaviin kurssin osallistumiskertoihin osallistumatta
oleminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.
2. Mikäli opetusta ei voida jatkaa etäopetuksena tai siirtää myöhempään
ajankohtaan, opiskelija voi hakea palautusta kurssimaksusta. Tällöin kurssimaksua palautetaan siinä suhteessa kuin kurssikertoja olisi vielä ollut jäljellä. Alle 30 euron summaa ei palauteta.
Kurssimaksun palautusta varten opiskelijan on oltava yhteydessä kansalaisopiston toimistoon ja toimitettava tarvittavat pankkiyhteystiedot palautusta varten.

Opiskelu Auralassa

Opistossa voivat opiskella muutkin kuin turkulaiset, eikä opiskeluun vaadita
Setlementti-yhdistyksen jäsenyyttä.

Opiskeluvälineet:
Kirjat, materiaalit ja tarvikkeet eivät sisälly kurssimaksuihin. Lukuvuoden päättymisen jälkeen Auralaan jääneitä oppilastöitä ja harrastusvälineitä ei säilytetä.
Liikuntatunneille on hyvä ottaa oma jumppa-alusta mukaan.
Oppikirjan hankinta ensimmäiselle tunnille ei ole välttämätöntä, jos opiskelija ei
ole varma kurssitasosta, vaan haluaa varata mahdollisuuden tasonvaihtoon.

Vakuutukset:
Henkilövahingoista oppilaat vastaavat itse. Opiskelijoiden omaisuus ei ole
vakuutettu. Opisto ei vastaa opiston tiloissa säilytettävistä opiskelijoiden
keskeneräisistä tai valmiista töistä eikä työvälineistä.

Todistukset:
Pyydetyistä todistuksista (vähintään 2/3 kurssista suoritettu) peritään 6 €
sisältäen postimaksun.

Opetusta ei ole:
• Juhlapyhinä
• Joulutauon aikana, ks. kurssit.
• Kevätkaudella viikolla 8 (opiston ja koulujen talviloma 22.2. - 28.2.2021).

Muutokset:
Oikeus ohjelman muutoksiin pidätetään. Auralan kansalaisopisto ei vastaa
mahdollisista painovirheistä esitteessä ja internetissä.

Esteettömyys Auralassa

Esteetön kulku päätoimipisteen (Satakunnantie 10) seuraaviin tiloihin: luokka 3, 4, 5, 6 ja 10, juhlasali, Aurora-sali, Pohjola-sali sekä päiväkoti.

Kuulon apuvälineet: Induktiosilmukkamahdollisuus on käytössä. FM-laitetta voi kysyä joko yksittäis- tai pienryhmäkäyttöön. Opettajan puhe kuuluu FM-laitteen lähettimen kautta. Kuuntelija voi kaulasilmukan kanssa joko valita omasta laitteestaan T-asennon tai kuunnella kuulokkeilla mikäli ei käytä kuulolaitetta. Lisätietoja esteettömyydestä www.esteeton.fi