Yleistä

Yleistä Kansalaisopistosta

Auralan kansalaisopisto on vuonna 1939 perustettu yksityinen vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta on pääosin suunnattu aikuisille. Lapsille ja nuorille järjestetään jonkin verran omia ryhmiä. Opiskeluoikeus on kaikilla kuntarajoja tai kansalaisuutta katsomatta. Opisto saa valtionosuutta ja toimintaa valvoo Opetushallitus. Opisto toimii Turun keskustan lähellä, Satakunnantiellä.

Auralan kansalaisopiston toiminnassa näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Opisto toimii alueellisessa Ilo oppia -kansalaisopistoverkostossa, Setlementti-opistoverkostossa sekä Turun vapaan sivistystyön oppilaitosverkostossa. Yhteistyötä tehdään myös korkeakoulujen, Turun kaupungin, seurakuntayhtymän ja muiden yhdistysten kanssa.

Keskeisimpiä opetusaloja

  • Terveyden edistäminen sekä kunto- ja terveysliikunta
  • Tieto- ja viestintätekniikka, digivalokuvaus
  • Kielet, kirjallisuus ja ilmaisutaito
  • Kulttuuri ja yhteiskunta
  • Tanssi, musiikki ja teatteri
  • Ympäristö, luonto ja kestävä kehitys

Toimintalukuja per vuosi

  • Opetustunteja noin 11 000
  • Koulutuksiin osallistumisia noin 9 000
  • Netto-opiskelijamäärä noin 4000
  • Tuntiopettajia noin 70

Opiston johtokunta

aikuispedagogi Päivi Räisänen, puheenjohtaja
professori Arto Jauhiainen
johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen
hoivakodin yksikönpäällikkö Sirkku Koskinen
lehtori Eeva-Kaija Lemmetyinen
vapaaehtoisohjaaja Seppo Paarte
esittelijä/sihteeri, Sannaleena Härkönen

Ilo oppia – ja Turun VST -verkostot

ILO OPPIA! – kansalaisopistoverkosto
on yhdentoista varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteinen yhteistoimintaverkosto ja siihen kuuluvat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-Tarvasjoen kansalaisopisto, Loimaan työväenopisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston kansalaisopisto, Turun työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut ja Raisio-opisto. Toiminta-alueen kunnat: Turku, Aura, Pöytyä, Marttila, Oripää, Kaarina, Lieto, Tarvasjoki, Parainen, Naantali, Paimio, Sauvo, Raisio, Masku, Rusko, Mynämäki, Nousiainen.

Verkoston toiminta-ajatuksena on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti vahvistaa yksilön hyvinvointia ja kansalaistaitoja. Opistot toteuttavat monipuolista kurssitoimintaa paikallisesti lähipalveluna kuntalaisille tukien perinteisten taitojen säilymistä ja uusien taitojen oppimista. Kurssitarjonnan kehittäminen ja uudistaminen nopealla aikavälillä, opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta, on yksi toiminnan lähtökohdista.

ILO OPPIA!-verkoston tavoitteena on lisätä alueella toimivien kansalais- ja työväenopistojen välistä yhteistyötä ja sen myötä monipuolistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa.

ILO OPPIA! –opistojen motto: Oppiminen lisää tietoja, taitoja, terveyttä, mielihyvää ja kansalaistaitoja!

Turun VST-verkosto
Turun Vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoon kuuluvat Turun kristillinen opisto, Paasikivi-opisto, Turun kesäyliopisto, Turun työväenopisto, Åbo svenska arbetarinstitut, Auralan kansalaisopisto, Opintokeskus Sivis ja Työväen Sivistysliiton Turun Opintojärjestö r.y. Nämä eri oppilaitosmuodot edistävät yhdessä vapaan sivistystyön tunnettuutta Turun alueella.