Skip to main content

Arvot ja palvelulupaus

Auralan päiväkodin arvot

 • Turvallisuus
 • Ammattitaito
 • Lapsen arvon ja oikeuksien tunnustaminen
 • Lapsen osallisuus
 • Yhteisöllisyys
 • Kuulluksi tuleminen

Auralan päiväkodin palvelulupaus

 • TURVALLINEN ARKI JA VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI
  Meillä lapsi tulee päiväkodin yhteiseksi lapseksi.
 • LAPSEN OSALLISUUS
  Kuulluksi tuleminen on lapsen oikeus. Meillä lapsi tulee joka päivä nähdyksi ja kuulluksi.
 • KASVATUSYHTEISTYÖ
  Kasvatusyhteistyömme perustuu luottamuksen rakentamiselle sekä tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.
 • SUUNNITELMALLINEN JA ARVOIHIN PERUSTUVA TYÖOTE
  Arvomme ovat läsnä arjessamme joka päivä. Ne myös näkyvät toiminnassamme.
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR1583 800