Skip to main content

Arvot ja palvelulupaus

Auralan päiväkodin arvot

  • Turvallisuus
  • Ammattitaito
  • Lapsen arvon ja oikeuksien tunnustaminen
  • Lapsen osallisuus
  • Yhteisöllisyys
  • Kuulluksi tuleminen

Auralan päiväkodin palvelulupaus

  • TURVALLINEN ARKI JA VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI
    Meillä lapsi tulee päiväkodin yhteiseksi lapseksi.
  • LAPSEN OSALLISUUS
    Kuulluksi tuleminen on lapsen oikeus. Meillä lapsi tulee joka päivä nähdyksi ja kuulluksi.
  • KASVATUSYHTEISTYÖ
    Kasvatusyhteistyömme perustuu luottamuksen rakentamiselle sekä tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.
  • SUUNNITELMALLINEN JA ARVOIHIN PERUSTUVA TYÖOTE
    Arvomme ovat läsnä arjessamme joka päivä. Ne myös näkyvät toiminnassamme.
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR1583 800