Päiväkoti

Setlementtipäiväkodit

Suomen Setlementtiliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivistys- ja sosiaalisen työn monialatoimija.

Setlementtityön juuret ovat 1880-luvun Lontoossa. Siellä joukko yliopistojen opiskelijoita ja opettajia käynnisti sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja.

Setlementtitoiminta on historiansa varrella kasvanut kansainväliseksi ja laajentunut elämän eri alueille: Tänä päivänä työmuotoja Suomessa ovat lapsi- ja nuorisotyö, kansalaistoiminta, seniori- ja vanhustyö, opinto- ja kulttuuritoiminta, monikulttuurinen työ sekä asumisen palvelut.

Toimintaa on noin 50 paikkakunnalla. Setlementtien palveluksessa työskentelee n. 5.000 ammattilaista sekä suuri joukko vapaaehtoisia eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä.

Paikallissetlementtejä on 43. Neljällä setlementillä on päiväkotitoimintaa.

Kaikissa päiväkodeissa noudatetaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa eli vasua sekä ko. kaupungin omaa vasua. Lisäksi jokaisella päiväkodilla on oma suunnitelmansa mm. painotusten mukaisesti.

”Lähellä pientä ihmistä"

Meillä lapsi on keskiössä. Teemme asiat lasten ehdoilla. Meillä lapsen on hyvä olla, oppia ja harjoitella.

Uskallamme tehdä työtä sydämellä. Olemme läsnä.

Meillä toteutuu tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaaminen kaikissa tilanteissa. Huomioimme ja kohtaamme jokaisen yksilönä.

Meillä on hyvä henki ja avoin ilmapiiri.

Arvomme

Turvallisuus
Ammattitaito
Lapsen arvon ja oikeuksien tunnustaminen
Lapsen osallisuus
Yhteisöllisyys
Kuulluksi tuleminen

Lupauksemme

TURVALLINEN ARKI JA VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI
Meillä lapsi tulee päiväkodin yhteiseksi lapseksi.

LAPSEN OSALLISUUS
Kuulluksi tuleminen on lapsen oikeus. Meillä lapsi tulee joka päivä nähdyksi ja kuulluksi.

KASVATUSYHTEISTYÖ
Kasvatusyhteistyömme perustuu luottamuksen rakentamiselle sekä tasa-arvoiselle vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle.

SUUNNITELMALLINEN JA ARVOIHIN PERUSTUVA TYÖOTE
Arvomme ovat läsnä arjessamme joka päivä. Ne myös näkyvät toiminnassamme.

Auralan päiväkoti on kuin oma koti

Aivan Turun keskustan tuntumassa sijaitsevassa Auralan päiväkodissa on pienet ryhmät ja lämminhenkinen tunnelma, jossa jokaiselle lapselle annetaan aikaa ja huomiota. Yhteensä lapsia päiväkodissa on vuosittain hoidossa noin 37 ja aikuisia noin seitsemän tarpeesta riippuen. Pienen kokonsa ansioista aikuisilla ja kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin yksilöllisemmin ja toteuttaa monipuolista varhaiskasvatusta. Vuorovaikutus kotien ja päiväkodin välillä on mutkatonta, kun kaikki päiväkodin aikuiset ovat vanhemmille ja huoltajille tuttuja.

Ryhmiä päiväkodissa on kolme; Piccolot, Marakassit ja Soittoniekat. Ryhmien ikärakenteet vaihtelevat vuosittain, mutta alakerrassa toimivat yleisimmin pienet, 1-2 ja 3-4-vuotiaat, ja yläkerran tiloissa viskarit ja/tai eskarit. Jokaisessa ryhmässä on oma opettaja ja hoitaja, jotka vastaavat oman ryhmänsä laadukkaasta kasvatuksesta. Kasvatuksessa yhdistyvät niin kädentaidot, kieli, musiikki, liikunta kuin monet muut lasten kasvun ja kehityksen kannalta tärkeät elementit. Leikki nähdään lapsen tärkeimpänä kehityksen edistäjänä, joten kaiken muun hauskan ohessa myös leikkimiselle jätetään paljon tilaa.

Päiväkodin puitteet leikkimiselle ja liikkumiselle ovat hyvät, sillä päiväkodilla on kaksi omaa pihaa sekä käytössään Auralan kansalaisopiston luokkia ja suuri liikuntasali. Kansalaisopisto mahdollistaa myös hyvät tilat ja opettajat kädentaitojen harjoittelemiseen ja medialukutaidon opettelemiseen. Ihmisiä kansalaisopistossa on vauvasta vaariin, joten sukupolvien kohtaaminen tapahtuu luontevasti muun muassa erilaisissa juhlissa ja tilaisuuksissa.

Päiväkodilla varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma noudattavat Turun kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia. Suunnitelmia päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti. Päiväkodin tavoitteena on tukea koteja lasten hoito-, opetus- ja kasvatustehtävässä sekä edistää ja tukea lapsen yksilöllistä kasvua. Kiireettömässä ilmapiirissä varaamme riittävästi aikaa lasten leikkeihin. Lasten toiveet otetaan huomioon ja niitä toteutetaan. Lapsen kasvunkansioon kerätään lapsen omia töitä, valokuvia, haastatteluja ja sadutuksia, jotka tuovat näkyväksi lapsen ajattelua ja oppimista. Auralan päiväkotiin ruokahuolto tulee Puolikon Palvelut Oy:ltä.

Setlementtipaivakodit_vihkoesite_28s

Esiopetussuunnitelma 2021-2022

Auralan päiväkodin turvallisuussuunnitelma 2021

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea palvelusetelillä: Napsauta tästä palveluseteli hakuun. Vanhempien osuus päivähoitomaksuista on 20€ - 310€/kk. Esiopetus on maksutonta. Esiopetusaika on klo. 8.30 - 12.30. Päivähoitopaikan irtisanomisaika on yksi kuukausi. Päiväkoti on suljettuna heinäkuun. Heinäkuussa  päivähoitoa tarvitsevalle lapselle järjestetään hoitopaikka jostakin toisesta päiväkodista.
Heinäkuu on maksuton jos lapsi on poissa päivähoidosta koko heinäkuun.
Päiväkodin aukioloaika on 6.30 -17.00

Yhteystiedot

Päiväkodin aukioloaika on 6.30 - 17.
sähköposti: auralapk@aurala.fi

Satakunnantie 10, 20100 Turku

Johtaja
Mervi Levo / sijaisena 31.12.2021 asti toimii Kirsi Kiviniitty-Karppinen
puh: 050 316 7786
s-posti: mervi.levo@aurala.fi / kirsi.kiviniitty-karppinen@aurala.fi

Henkilökunta ja ryhmät
s-posti: paivakoti(a)aurala.fi

Piccolot / lastenhoitajat Tuija Oinonen ja Päivi Kairinen, p. 050-316 7706

Marakassit / varhaiskasvatuksen opettaja Minna McArdle ja
lastenhoitaja Sandra Aalto, p.  050-316 7705

Soittoniekat / varhaiskasvatuksen opettaja Kirsi Kiviniitty-Karppinen, p. 050-316 7786

Kartalla