Setlementti

Mikä Aurala on?

Aurala on kahden voittoa tavoittelemattoman ja yleishyödyllisen yhdistyksen, Auralan Setlementin ja Auralan Nuorten, muodostama toimintakeskus ja kohtaamispaikka.

Auralan Setlementti ry ylläpitää kansalaisopistoa ja päiväkotia, järjestää viriketoimintaa senioreille sekä kotoutumiskoulutusta ja suomen kielen opetusta maahanmuuttajille. Yhdistys järjestää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA:n) avustuksella Dikare-toimintaa: maksuttomia tekniikka- ja virikekerhoja yli 60-vuotiaille turkulaisille eri asuinalueilla.

Auralan Nuoret ry järjestää koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoimintaa, nuorisotoimintaa ja ylläpitää STEA:n tuella Tyttöjen taloa.  Lisäksi molemmat yhdistykset toteuttavat erilaisia kehittämishankkeita.

Auralan Setlementti ry perustettiin vuonna 1939 ja nuorisotoiminta kuului alusta alkaen sen toimintamuotoihin. Auralan Kerhokeskus ry (nykyinen Auralan Nuoret ry) perustettiin vuonna 1972. Molemmat yhdistykset ovat Suomen Setlementtiliiton jäseniä.

Setlementtityö käynnistyi 1880-luvulla Lontoossa, jolloin köyhien ihmisten asuinalueilla käynnistettiin sosiaaliseen ja sivistykselliseen kehitykseen tähtääviä työmuotoja. Sana setlementti on suora lainaus englanninkielestä: settlement, to settle, joka tarkoittaa asutusta, asettumista asumaan, sopeutumista ja sovittamista.

Auralan toiminta-ajatuksena on saattaa ihmisiä yhteen opiskelemaan, kehittymään ja kohtaamaan toisiaan sekä edistää hyvää ja aktiivista elämää kaikissa elämänvaiheissa, erilaisuuden ymmärtämistä ja yhteisöllisyyttä. Toiminnassamme näkyvät tärkeät setlementtiarvot: yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja tasa-arvon kunnioittaminen. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Toimintakertomus 2019

Auralan Pedanet-sivuilta löydät valokuvia toiminnastamme ym..