Hankkeet

Hankkeet

JOK – jalkautuva osaamisen kehittämisklinikka (ESR 2018-2021)

Kohderyhmä:
työssäkäyvät maahanmuuttajat

Toiminta:
Klinikkamaista pienryhmä- tai yksilöopetusta perustaidoissa kuten suomen kielessä, matemaattisissa taidoissa ja työelämätaidoissa. Opetusta järjestetään Auralassa tai työpaikoilla. Opiskelijoita haetaan palveluun jalkautumalla työpaikoille ja maahanmuuttajien omiin yhteisöihin sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin työllisyyspalveluiden, TE-toimiston, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteet:
Auttaa maahanmuuttajaa kehittämään osaamistaan, pysymään työelämässä ja etenemään työuralla. Osaamisen kehittämisessä painottuvat työssä tarvittavat perustaidot. Tukea maahanmuuttajan opiskelukykyä, mielen joustavuutta ja motivaatiota. Järjestää henkilökohtaista, joustavaa ja tarpeeseen osuvaa koulutusta ja ohjausta osaamisklinikalla Auralassa ja työpaikoilla.

Työntekijät:
hankepäällikkö Laura Siniranta, p. 050 322 3837, laura.siniranta@aurala.fi
hanketyöntekijä Venni Alanko, p. 050 316 7708, venni.alanko@aurala.fi

PETU – perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille (Stea 2019-2021)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, maahanmuuttajaperheet ja kahden kulttuurin perheet

Toiminta:
1. Tuen ja ohjauksen antaminen erilaisissa perhettä ja yksilöä koskevissa ongelmatilanteissa ja elämän muutoskohdissa.
2. Auralan Kotoperhe- ja harrastusystävätoiminnan kehittäminen. Toiminnan tavoitteena on antaa kieli-, kulttuuri-, harrastus- ja työelämäorientaatiota sekä tukea verkostoitumista.
3. Koulumentoroinnin kehittäminen: tavoitteena kouluttaa jo pidempään Suomessa asuneita maahanmuuttajia tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan koulunkäynnissä.

Palveluvalikoimaan kuuluu perheiden tukeminen ja ohjaus elämän muutos- ja ongelmatilanteissa, muun muassa parisuhteen ongelmissa, erotilanteissa, lasten kasvatuksessa, huoltajuuskysymyksissä tai sopeutumisessa uuteen kulttuuriin.

Palveluvalikoimaan kuuluvat myös kodin ja koulun välisen yhteistyön edistäminen, perheiden virkistäytymisen mahdollistaminen sekä lasten kasvun ja vanhemmuuden tukeminen. Myös Auralan Kotoperhetoiminta, jossa perheelle tai henkilölle etsitään ystävä, sidotaan osaksi palveluvalikoimaa, samoin harrastusystävätoiminta.

Tavoitteet:
Maahanmuuttajien tukeminen haastavissa elämäntilanteissa ja heidän elämänhallintansa edistäminen sekä täysvaltaisen kansalaisuuden ja osallisuuden tukeminen. Uusien toimintamallien rakentaminen ehkäisevään perhetyöhön ja maahanmuuttajien parempaan integroitumiseen.

Työntekijät:
hankepäällikkö Outi Tikkanen, p. 050 316 7715, outi.tikkanen@aurala.fi
perhetyöntekijä Minttu Tarkiainen, p. 050-316 7701, minttu.tarkiainen@aurala.fi

Laaja kuvaus hankkeestaPetu-hankkeen tiivistelmä 15 1 2019


Maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen

(Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt

Toiminta:
Ryhmäopetus Auralassa tai yhteistyökumppaneiden tiloissa. Opetusta järjestetään 20 tuntia viikossa viiden kuukauden jaksoissa. Opiskelija voi osallistua koko viiden kuukauden kokonaisuuteen tai poimia hänen tarpeitaan parhaiten palvelevia osioita, jolloin viikon oppituntimäärä jää alhaisemmaksi. Aloituskeskustelussa kartoitetaan opiskelijan tarpeet ja räätälöidään opetus vastaamaan niitä mahdollisimman hyvin. Jokainen opiskelija saa myös yksilöohjausta. Tarjotaan mahdollisuus osallistua harrasteryhmiin ja lyhyisiin työharjoitteluihin Auralassa.

Tavoitteet:
Parantaa suomen kielen taitoa sekä työelämävalmiuksia ja edistää yhteiskunnan jäseneksi tulemista.
Tarjota suomen kielen opetusta, joka mahdollisimman hyvin vastaa yksilöllisiin tarpeisiin.

Työntekijät:
yhteyshenkilö Sannaleena Härkönen, p. 050-3167734, sannaleena.harkonen@aurala.fi
suomen kielen opettaja Terhi Kujala, p. 050-3167700, terhi.kujala@aurala.fi

Perustaidot haltuun!
Valtionavustus aikuisten perustaitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Kohderyhmä:
aikuiset kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat

Toiminta:
Autetaan aikuisia kehittämään perustaitojaan tietotekniikassa, matematiikassa, suomen kielessä, työelämäosaamisessa ja arjen talous- ja kuluttajaosaamisessa sekä yhteiskuntatiedossa. Ryhmä- ja yksilöopetus Auralan kansalaisopistossa tai työpaikoilla tai yhdistysten tiloissa. Kohderyhmän tavoittamiseksi tehdään hakevaa ja jalkautuvaa työtä yhteisöihin ja asuinalueille.

Tavoitteet:
Osallistuva, itseellisesti toimiva ja itseään kehittävä kansalainen, jonka osallisuus yhteiskunnassa on kasvanut.

Työntekijät:
hanketyöntekijä Venni Alanko, p. 050 316 7708, venni.alanko@aurala.fi

Digitaidot tarjottimelle
Valtionavustus aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen (Opetushallitus 2019-2020)

Hankekumppanit:
Auranlaakson kansalaisopisto, Auralan kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo Svenska Arbetarinstitut

Koordinoiva opisto:
Auralan kansalaisopisto

Kohderyhmä:
Aikuiset ja seniorit, jotka haluavat kehittää digitaitojaan tai joilla on alhainen digiosaaminen

Toiminta:
Hankkeessa luodaan yhteinen Digitaidot-kurssitarjotin. Se pohjautuu Kansalaisopistojen liiton ja Turun suomenkielisen työväenopiston Kansalaisen digitaidot -kurssimalliin, ja jatkaa mallin käynnistämää digitaitojen opetuksen kehittämistä.

Yhteinen digitarjotin vahvistaa ja laajentaa opistojen nykyistä tietotekniikan perusopetusta. Sen avulla tavoitetaan niitä kohderyhmiä, jotka eivät ole tottuneet käyttämään digitaalisia palveluja.

Kurssikuvaukset ja -sisällöt uudistetaan siten, että väline-, ohjelma-, ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmälähtöisestä opetuksesta siirrytään osaamisperustaisuuteen. Uudella kurssitarjottimella opiskelija valitsee kurssin arjen tarpeestaan ja osaamistavoitteestaan käsin. Tarve voi liittyä esimerkiksi talousasioiden hoitoon, yhteydenpitoon tai turvalliseen digiympäristössä liikkumiseen.

Digitaitokurssien lisäksi toteutetaan mm. avoimia digityöpajoja, pulmapajoja sekä luentoja digirohkeudesta ja lisätyn todellisuuden roolista tulevaisuuden oppimisprosesseissa. Pilotoidaan pelien sekä QR- ja AR -teknologian hyödyntämistä eri oppiaineissa.

Oppijalle on tarjolla opintojen ohjausta ja -neuvontaa, jonka avulla hänen on mahdollista rakentaa omaa osaamispolkuaan useamman opiston digitaidot opintotarjonnasta.

Hanke tekee tiiviistä yhteistyötä kirjastojen ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteet:
Edistää kansalaisten digiyhteiskuntataitoja. Kehittää opistojen digipetusta.

Työntekijät:
Projektikoordinaattori Minna Kuusisto, p. 050-316 7707, minna.kuusisto@aurala.fi

Klikkaa tästä digitaitotajotin.fi -sivuille

Opistojen IlmE - ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön

Ilo oppia- kansalaisopistot ovat aloittaneet elokuussa 2018 Opistojen IlmE-hankkeen, johon on saatu hankerahoitusta Opetushallitukselta ajalle 2018–2019. Hankkeen aikana järjestämme koulutusta sekä pilottikursseja, joiden tavoitteena on ekososiaalisuuden ja ilmiöoppimisen integroiminen kansalaisopistotyöhön.

Hankeopistot: Kaarinan kansalaisopisto (koordinaattori), Auralan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raisio-opisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Saariston kombi.

Projektikoordinaattori Mirkka Mattheiszen, p. 050-316 7709, mirkka.mattheiszen@aurala.fi

CoMeStrong

ComeStrong-hankkeessa parannetaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa keski-ikäisille ja ikääntyville miehille luodaan omia paikallisia yhteisöjä joihin kuulua. Ryhmien toiminta lähtee osallistujista itsestään, ja se on käytännön tekemistä yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on tukea osallisuuden kokemusta ja hyvinvointia. Yhteisöjä synnytetään Suomessa ja Virossa.

Turun ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta ja toteutuksessa vastaavat Aktiivinen aikuisuus- ja Aktiivinen ikääntyminen -tutkimusryhmät. Hankekumppaneita ovat Tarton yliopisto, Auralan Setlementti ja Perusturvakuntayhtymä Akseli. Rahoitus: Central Baltic

Tarmo-ryhmät

ComeStrong-hankkeen puitteissa toimii Tarmo-ryhmiä eri puolilla Turkua ja lähiseutua. Tarmo-ryhmätkannustavat yli 45-vuotiaita miehiä harrastamaan ja tekemään yhdessä - esimerkiksi grillaamaan, saunomaan, pelaamaan ja keskustelemaan. Tavoitteena on löytää aktiivisia miehiä vetämään pysyvää kerhotoimintaa omilla asuinalueillaan. Tällä hetkellä Tarmo-ryhmiä toimii Pernossa, Jyrkkälässä,  Nousiaisissa ja Mynämäellä.

Lisätietoja antaa Sanna Nurmi, sanna.nurmi@aurala.fi