Fritidssysselsättningar

I Aurala kan barn eller unga hitta en rolig fritidssysselsättning. Hos oss går det att hålla på med bildkonst, musiklekskola, dans eller träning.

Läs mer här!

Det är också värt att bekanta sig med andra kurser på folkhögskolan, varav bland annat sång- och spellektioner, språk, slöjd och bildkonst passar unga.

Bekanta dig här!