Skip to main content

Stöd vår verksamhet

Aurala Settlement ry tar emot donationer för följande ändamål

  • Rekreations- och lägerverksamhet för familjer och barn med invandrarbakgrund
  • Rekreations- och klubbverksamhet för seniorer
  • Väntjänstverksamhet för invandrare och seniorer
  • Subvention av avgifterna på folkhögskolor för mindre bemedlade
  • Vägledning av volontärer som arbetar med invandrare, seniorer och barnfamiljer samt samordning av volontärarbetet
  • Organisering av evenemang som främjar samverkan i grannskapet
  • Organisering av digitalt stöd till dem som har svag digital kompetens

Du kan skänka önskat belopp till föreningens insamlingskonto: FI28 4309 0010 4548 74 (ITELFIHH).

Om du vill donera till något särskilt av ovanstående ändamål, vänligen ange dina önskemål i meddelandefältet. Du kan också ge en testamentarisk donation till vår förening. En testamentarisk donation till en ideell organisation är skattefri. Om du bestämmer dig för att göra en testamentarisk donation, rekommenderar vi att du gör ett testamente tillsammans med en expert.

Insamlingstillstånd RA/2021/1218 och tillståndet gäller från 29.9.2021 tills vidare.

Bli medlemVolontärarbete
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR1716 1200 1