Skip to main content

Styrelse

Föreningens medlemmar samlas två gånger per år för att besluta om stadgeenliga frågor såsom ekonomi, verksamhet och styrelseledamöter. Alla som är intresserade av vår förenings verksamhet och utveckling kan bli medlemmar i föreningen. Styrelsen för Aurala Settlement ry företräder föreningen och sköter dess angelägenheter, ekonomi och egendom samt övervakar settlementets verksamhet.

Styrelseledamöter 2022
Leo Nyqvist
Seppo Paarte
Seppo Lehtinen
Iro Kaisla
Matti Manner
Elina Vuorio
Nina Pietikäinen
Arto Jauhiainen
Varajäsenet:
Sirkku Koskinen
Raymond Jonckheer-Nurmi
Esittelijä: toiminnanjohtaja Sannaleena Härkönen