Barn och unga

Aurala daghem

Aurala daghem ligger alldeles intill Åbo centrum. Vi har små grupper och en varm atmosfär.

Läs mer

Auralas unga

Auralas Unga ry är en fristående settlementförening. Auralas Unga anordnar morgon- och eftermiddags-verksamhet på Raunistula skola, sommarklubbar i Auralas lokaler på Satakuntavägen samt verksamhet på Åbo Flickornas Hus i centrum och i Kråkkärret.

Läs mer

Hedersrelaterade konflikter

Sopu-työ auttaa perheitä ja yksilöitä kunniaan liittyvän väkivallan uhassa ja konfliktitilanteissa.

Läs mer