Skip to main content

Barn och unga

Fritidssysselsättningar

Hos oss går det att hålla på med bildkonst, musiklekskola, dans eller träning.

Läs mer
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR0908 1200
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR1713 800

Aurala daghem

Aurala daghem ligger alldeles intill Åbo centrum. Vi har små grupper och en varm atmosfär.

Läs mer

Auralas unga

Auralas Unga ry är en fristående settlementförening. Auralas Unga anordnar morgon- och eftermiddags-verksamhet på Raunistula skola, sommarklubbar i Auralas lokaler på Satakuntavägen samt verksamhet på Åbo Flickornas Hus i centrum och i Kråkkärret.

Läs mer
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR0964 800