Aurala daghem

Aurala daghem ligger alldeles intill Åbo centrum. Vi har små grupper och en varm atmosfär. På grund av de små grupperna har pedagogerna tid att fokusera på barnen mer individuellt och de kan genomföra en mångsidig småbarnspedagogisk verksamhet. Samspelet mellan hem och daghem är okomplicerat när alla vuxna på daghemmet är bekanta med föräldrar och vårdnadshavare.

Aurala daghem har en bra miljö för att leka och röra på sig, då daghemmet har två privata trädgårdar samt tillgång till folkhögskolans lektionssalar och gymnastiksal. I vårt daghem och på vår förskola betonas musikundervisning. På folkhögskolan finns deltagare från småbarn till senior, så på Aurala möts olika generationer på ett naturligt sätt genom bland annat fester och evenemang.

Aurala daghem är ett avtalsdaghem i Åbo stad och daghemsplats söks genom stadens system: