Skip to main content

Värderingar och servicelöfte

Aurala daghems värderingar

  • Trygghet
  • Yrkeskunnighet
  • Bekräftelse av barnets värde och rättigheter
  • Barnets deltagande
  • Gemenskap
  • Att bli hörd

Aurala daghems servicelöfte

  • ETT TRYGGT VARDAGSLIV OCH INTERAKTIONSKLIMAT Hos oss blir barnet daghemmets gemensamma barn.
  • BARNETS DELTAGANDE Att bli hörd är ett barns rättighet. Hos oss blir barnet sett och hört varje dag.
  • UPPFOSTRINGSSAMARBETE Vårt uppfostringssamarbete bygger på att skapa förtroende samt jämlikt samspel och ömsesidig respekt.
  • VÄLPLANERAT OCH VÄRDEGRUNDSBASERAT ARBETE Våra värderingar är närvarande i vår vardag varje dag. De återspeglas också i vår verksamhet.