Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Auralassa toimii kerhoja, joita ohjataan vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoisten työpanos on ollut tärkeää myös tapahtumissa, työryhmissä ja luottamustehtävissä. Tällä hetkellä tarvitsemme vapaaehtoisia muun muassa monikulttuurisuustyöhön (ystävätoiminta, suomen kielen opetus, harrasteryhmien ohjaus). Jos innostuit,  ota yhteyttä Auralan toimistoon: 050-316 7702 tai toimisto@aurala.fi .

Ikäihmisten arvokas elämä eli Ikare-hanke järjestää maksuttomia kerhoja 65-vuotta täyttäneille monissa Turun pohjoisissa kaupunginosissa. Haluatko tulla ohjaajaksi tai apuohjaajaksi Ikareen ryhmiin? Voit toimia vapaaehtoisena kerran kuukaudessa, kerran viikossa tai miten sinulle vain sopii. Ryhmiä on sauvakävelystä lukupiireihin ja keskustelukerhoista tekniikkaryhmiin.
Kiinnostuitko? Lue lisää Ikareen vapaaehtoiseksi-sivulta: http://ikare.aurala.fi/vapaaehtoiseksi/

Vapaaehtoistyö antaa sisältöä elämään. Vapaaehtoisena voit auttaa muita, jakaa osaamistasi tai olla ystävänä. Aurala tarjoaa vapaaehtoisille mukavan yhteisön, jossa tavata muita vapaaehtoisia ja jakaa kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä. Järjestämme vapaaehtoisille koulutuksia ja virkistystilaisuuksia.

Kansalaistoiminta

Auralan Setlementti ry kannustaa Pohjolan ja Raunistulan asukkaita kansalaistoimintaan antamalla yhdistyksen tiloja asukkaiden yhteistoiminnan käyttöön pientä korvausta vastaan ja auttamalla asukkaita tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä. Aktiivinen rooli toiminnan ideoimisessa ja toteuttamisessa on asukkailla itsellään. Auralan tehtävänä on tukea, innostaa ja toimia eräänlaisena ”vauhtiin panijana”, ”tuupparina”.

Alueen asukkaiden ideoinnista ja aktiivisuudesta esimerkkeinä ovat muun muassa torstaisin kokoontuva perhekerho, torstaikaffet, Pohjola-salissa järjestettävät kirpputorit ja joulumyyjäiset sekä taidenäyttelyt.

Kansalaistoiminnan tavoitteena on edistää alueen yhteisöllisyyttä, vahvistaa paikallisyhteisöjä ja kehittää alueen asukkaille tärkeitä asioita yhdessä.  Kansalaistoiminta on ihmisten aktiivista toimintaa itsestä ulospäin yhdessä toimien ja yhteiseksi hyväksi. Kansalaistoimintaan osallistuminen ei kuitenkaan tarkoita, että osallistujan täytyisi heti ottaa aktiivinen toimijan rooli. Toimintaan voi tulla mukaan myös aidosta mielenkiinnosta kulloistakin asiaa kohtaan tai halusta tutustua muihin.

Alueen asukkaat voisivat ideoida kansalaistoimintana muun muassa kerhoja, keskustelutilaisuuksia, vaikuttamistilaisuuksia, lauluiltoja tai taidenäyttelyitä. Onko sinulla tai naapurustollasi idea? Ota yhteyttä Auralan toimistoon p. 050-316 7702 tai toimisto@aurala.fi .