Vad är Aurala?

Aurala är ett aktivitetscenter och en mötesplats som bildats av två icke vinstdrivande och allmännyttiga föreningar, Aurala Settlement och Auralas Unga. Vår verksamhet är politiskt och religiöst obunden.

Aurala Settlement ry driver en folkhögskola och ett daghem, anordnar stimulerande aktiviteter för seniorer och ger utbildning och stöd till dem som har flyttat till Finland. Auralas Unga ry anordnar eftermiddags- och sommarklubbsverksamhet för skolbarn och driver Åbo Flickornas Hus. Båda föreningarna genomför olika utvecklingsprojekt.

Aurala Settlement ry grundades 1939 och ungdomsverksamheten var ända från början en av dess verksamhetsformer. År 1972 bildades en egen organisation för ungdomsarbetet, Auralas klubbcenter, och idag verkar föreningen under namnet Auralas Unga ry.

Aurala främjar ett bra och aktivt liv i livets alla faser, en förståelse för olikhet och gemenskap. Centralt i utvecklingen av verksamheten är att lyssna på kunden och samarbeta med andra aktörer.

Båda föreningarna är medlemmar i Finlands Settlementförbund.

Läs mer om settlementverksamheten och dess historia: setlementti.fi

Auralas värdegeund

Känslighet

Känslighet är öppenhet och lyssnande. Det är förmågan att möta en person och känna igen dennes behov. Det är skickligheten och modet att ta upp en diskussion. Känslighet är förmågan att se bakom ytan och upptäcka en persons olika färdigheter. Känslighet är förmågan att förutse och reagera.

Förtroende

Vi ser varje människa som i grunden god och vi förlitar oss på mänskliga resurser. Vi stärker en persons förmåga att ta ansvar för sina egna angelägenheter. Vi uppmuntrar till att sträva efter egna drömmar och mål. Vi hjälper till. Vi gör inte åt någon annan. Vi agerar som betydelsefulla andra för varandra: som människor som litar på min förmåga även när jag inte själv gör det och uppmuntrar mig att gå framåt.

Jämlikhet Vi möter människan med respekt och jämlikhet. Vi möter henne som hon är, utan att värdera, anta och med ett öppet sinne. Vi ger människor möjligheter att på olika sätt få uppleva att de är en del av gänget: att bli hörd och sedd.

Auralas vision

År 2030 ska Aurala vara en förening som främjar dialog, mångfald och goda relationer bland befolkningen. Våra centrala principer inkluderar livslångt lärande och utveckling samt ekosocial bildning. I vår verksamhet förverkligas möten mellan generationer och interkulturella möten, förebyggande socialt arbete och omsorg om andra.