Auralas unga

Letar du efter en varmhjärtad morgon- och eftermiddagsaktivitet eller en rolig sommaraktivitet för barn? En egen, trygg plats för en tjej? Är du själv intresserad av att påverka barns och ungas välmående?

Auralas Unga ry är en fristående settlementförening. Auralas Unga anordnar morgon- och eftermiddags-verksamhet på Raunistula skola, sommarklubbar i Auralas lokaler på Satakuntavägen samt verksamhet på Åbo Flickornas Hus i centrum och i Kråkkärret. Målet med vårt barn- och ungdomsarbete är att stödja utvecklingen av barn och unga som individer och som medlemmar i samhället.

Läs mer: auralannuoret.fi

Flickornas Hus (Tyttöjen Talo®) är en kostnadsfri fritidsplats för flickor och unga kvinnor i åldern 10-28 år, med hänsyn taget till könsmångfald. På tjejernas hus kan du tillbringa din fritid, utöva din hobby och prova saker som intresserar dig tillsammans med andra eller på egen hand. Om något bekymrar dig kan du ha ett förtroligt samtal med en vuxen.

Läs mer om vår verksamhet: mimmi.fi