Skip to main content

Opintopistekurssit

Mitä opintopistekurssi tarkoittaa?

Opintopistekurssi tarkoittaa, että kurssisuorituksesta on halutessaan mahdollista saada opintopisteitä ja suoritusmerkintä Opetushallituksen ylläpitämään rekisteriin. Kurssille voi osallistua myös vapaasti harrastaen, kuten ennenkin. Hyväksytysti suoritetusta kurssista saat opintopisteet Oma Opintopolkuun, josta voit jakaa linkkinä suoritusmerkintöjä esimerkiksi työnantajalle.

  • Kurssien osaamistavoitteilla kuvataan, mitä kurssilla opit ja mitä kurssin käytyäsi osaat.
  • Opintopistekurssien arviointikriteerit kuvaavat yksityiskohtaisemmin, mitä osaamista kurssin hyväksytty suoritus edellyttää.
  • Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua sisältäen opetusta ja esimerkiksi itsenäistä työskentelyä.

Näin saat opintopisteet

  1. Ilmoittaudu opintopistekurssille.
  2. Kerro kurssin opettajalle heti alussa haluavasi opintopisteet. Opettaja kertoo arviointikriteereistä ja arvioinnista tarkemmin.
  3. Saat sähköpostiisi allekirjoituskutsun sekä laskun (opintopisteiden kirjaamisen toimistomaksu on 10 euroa).
  4. Allekirjoita suostumuslomake sähköisesti, jotta voimme viedä suoritusmerkinnän ja opintopisteet Oma Opintopolkuun. Tarvittaessa ota yhteyttä Auralan toimistoon: toimisto@aurala.fi tai 050 316 7702
  5. Osallistu kurssille aktiivisesti, opiskele ja kehitä osaamistasi. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää asetettujen arviointikriteerien täyttymistä. Läsnäolo vähintään ¾ kurssista olisi suotavaa.
  6. Opettaja arvioi kurssisuorituksesi ilmoittamassaan aikataulussa asteikolla Hyväksytty/Hylätty ja saat tiedon arvioinnista.
  7. Katso suoritusmerkintäsi Oma Opintopolku-järjestelmästä.

Auralan kansalaisopiston opintopistekurssit löydät täältä!

Opiskelija voi perua arviointipyyntönsä kurssisuorituksen aikana arvioivalle opettajalle. Tällöin perutaan myös suostumus suoritusmerkinnän viennistä valtakunnalliseen Koski-rekisteriin (OmaOpintopolku).

Opiskelija voi pyytää rehtorilta arvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, edelleen aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Ota osaaminen talteen opintopistekurssilta!

Opintopistekurssi merkit rgb Oranssi noppa teksti 250px