Skip to main content

Mikä on Aurala?

Aurala on kahden voittoa tavoittelemattoman ja yleishyödyllisen yhdistyksen, Auralan Setlementin ja Auralan Nuorten, muodostama toimintakeskus ja kohtaamispaikka. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Auralan Setlementti ry ylläpitää kansalaisopistoa ja päiväkotia, järjestää viriketoimintaa senioreille ja antaa opetusta ja tukea Suomeen muuttaneille. Auralan Nuoret ry järjestää koululaisten iltapäivä- ja kesäkerhotoimintaa sekä ylläpitää Turun Tyttöjen Taloa.  Molemmat yhdistykset toteuttavat erilaisia kehittämishankkeita.

Auralan Setlementti ry perustettiin vuonna 1939 ja nuorisotoiminta kuului alusta alkaen sen toimintamuotoihin. Nuorisotyölle perustettiin oma järjestönsä, Auralan kerhokeskus, vuonna 1972, nykyään yhdistys toimii nimellä Auralan Nuoret ry.

Aurala edistää hyvää ja aktiivista elämää kaikissa elämänvaiheissa, erilaisuuden ymmärtämistä ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on asiakkaan äänen kuuleminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Molemmat yhdistykset ovat Suomen Setlementtiliitto ry:n jäseniä.
Lue lisää setlementtitoiminnasta ja sen historiasta setlementti.fi ja katso lyhyt video täältä.
Olemme myös osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.​

Auralan arvot

Herkkyys
Herkkyys on avoimuutta ja kuuntelemista. Se on kykyä kohdata ihminen ja tunnistaa hänen tarpeensa. Se on taitoa ja uskallusta ottaa puheeksi. Herkkyys on kykyä nähdä pinnan taakse ja nähdä ihmisen monipuolinen osaaminen. Herkkyys on kykyä ennakoida ja reagoida.

Luottamus
Näemme jokaisen ihmisen lähtökohtaisesti hyvänä ja luotamme ihmisen voimavaroihin. Vahvistamme ihmisen kykyä ottaa vastuuta asioistaan. Kannustamme tavoittelemaan omia unelmia ja tavoitteita. Autamme. Emme tee puolesta. Toimimme toisillemme merkittävinä toisina: ihmisinä, jotka luottavat osaamiseeni silloinkin, kun itse en luota ja kannustavat minua eteenpäin.

Yhdenvertaisuus
Kohtaamme ihmisen arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Kohtaamme hänet omana itsenään, arvottamatta, olettamatta ja avoimin mielin. Annamme ihmisille eri tavoin mahdollisuuksia kokea olevansa osa porukkaa: tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Auralan visio

Vuonna 2030 Aurala on eri väestöryhmien välistä dialogia, moniarvoisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävä yhdistys. Keskeisiin periaatteisiimme kuuluu elämänikäinen kasvu ja oppiminen sekä ekososiaalinen sivistys. Toiminnassamme toteutuu sukupolvien ja eri kulttuurien välinen kohtaaminen, ennakoiva sosiaalityö ja toisista välittäminen.