Skip to main content

Mikä on Aurala?

Aurala on kaikille avoin harrastus- ja kohtaamispaikka. Meillä voit opiskella ja harrastaa kansalaisopistossa, osallistua alueolohuoneen maksuttomaan toimintaan tai senioreille tarkoitettuun opinto- ja virkistystoimintaan. Suomeen muuttaneille opetamme suomea ja neuvomme työnhaussa sekä monissa käytännön asioissa.

Myös perheen pienimmille meiltä löytyy palveluita, sillä päiväkotimme on kodinomainen hoitopaikka noin 35 lapselle ja kansalaisopistomme valikoimasta löytyy lapsille ja nuorille sopivia kursseja.

Ennakoivaa sosiaalityötä teemme Safe-työssä, jossa työskennellään kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisemiseksi. Toteutamme myös useita aikuiskoulutukseen ja ennakoivaan sosiaalityöhön liittyviä kehittämishankkeita.

Aurala edistää hyvää ja aktiivista elämää kaikissa elämänvaiheissa, erilaisuuden ymmärtämistä ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan kehittämisessä keskeistä on asiakkaan äänen kuuleminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Näiden periaatteiden mukaisesti olemme toimineet jo vuodesta 1939 saakka.

Olemme Suomen Setlementtiliitto ry:n jäsen. Suomessa toimii 32 setlementtiä eli paikallisyhdistystä. Olemme myös osa kansainvälistä setlementtiliikettä. Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille.

Auralan arvot

Herkkyys
Herkkyys on avoimuutta ja kuuntelemista. Se on kykyä kohdata ihminen ja tunnistaa hänen tarpeensa. Se on taitoa ja uskallusta ottaa puheeksi. Herkkyys on kykyä nähdä pinnan taakse ja nähdä ihmisen monipuolinen osaaminen. Herkkyys on kykyä ennakoida ja reagoida.

Luottamus
Näemme jokaisen ihmisen lähtökohtaisesti hyvänä ja luotamme ihmisen voimavaroihin. Vahvistamme ihmisen kykyä ottaa vastuuta asioistaan. Kannustamme tavoittelemaan omia unelmia ja tavoitteita. Autamme. Emme tee puolesta. Toimimme toisillemme merkittävinä toisina: ihmisinä, jotka luottavat osaamiseeni silloinkin, kun itse en luota ja kannustavat minua eteenpäin.

Yhdenvertaisuus
Kohtaamme ihmisen arvostavasti ja yhdenvertaisesti. Kohtaamme hänet omana itsenään, arvottamatta, olettamatta ja avoimin mielin. Annamme ihmisille eri tavoin mahdollisuuksia kokea olevansa osa porukkaa: tulla kuulluksi ja nähdyksi.

Auralan visio

Vuonna 2030 Aurala on eri väestöryhmien välistä dialogia, moniarvoisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävä yhdistys. Keskeisiin periaatteisiimme kuuluu elämänikäinen kasvu ja oppiminen sekä ekososiaalinen sivistys. Toiminnassamme toteutuu sukupolvien ja eri kulttuurien välinen kohtaaminen, ennakoiva sosiaalityö ja toisista välittäminen.

AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR0984 1200
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR0620 1200
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR1586
AURALAartoarvilahtiKUVAKASAACR0702 1200