Skip to main content

Hallinto

Yhdistyksen jäsenet kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa päättämään sääntömääräisistä asioista, kuten taloudesta, toiminnasta ja hallituksen jäsenistä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta ja kehittämisestä. Auralan Setlementti ry:n hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita, taloutta ja omaisuutta sekä valvoo setlementin toimintaa.

Hallituksen jäsenet 2022
Leo Nyqvist
Seppo Paarte
Seppo Lehtinen
Iro Kaisla
Matti Manner
Elina Vuorio
Nina Pietikäinen
Arto Jauhiainen
Varajäsenet:
Sirkku Koskinen
Raymond Jonckheer-Nurmi
Esittelijä: toiminnanjohtaja Sannaleena Härkönen