Skip to main content

Hankkeet

Vahvempi polku opintoihin VAPO

Hanke tukee maahanmuuttajanuoria opiskelutaitojen ja suomen kielen taitojen kehittymisessä. Opiskelu toteutetaan ryhmäopetuksena neljässä eri moduulissa. Moduulit painottuvat alkuvuodesta yhteishakuun, keväällä tekstitaitoihin, kesäkaudella syksyn opiskeluihin valmistautumiseen ja syksyllä opiskelutaitoihin. Opetusta voidaan järjestää lähi- tai etämuotoisena. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se kestää vuoden 2022 loppuun.
Esite: linkki esitteeseen

Hankepäällikkö Laura Siniranta:
laura.siniranta@aurala.fi
050 322 3837

Osaamisperusteet kurssikuvauksiin kansalais- ja työväenopistoissa OSKU

Jatkuvan oppimisen merkitys osaamisjärjestelmässä korostuu. Tämän hankkeen tarkoituksena on laajentaa opistoverkoston henkilöstön tietämystä elinikäisen oppimisen merkityksestä, osaamisperusteisuudesta sekä osaamisen tunnistamisesta. Hankkeen antamien valmiuksien myötä kansalais- ja työväenopistojen osaamisperusteista kurssitarjontaa lisätään. Osaamisperusteisuus ja dokumentointi kansalais- ja työväenopistojen opetuksessa parantaa tunnustettavuutta sekä osaamisen tunnistamista. Hankkeen toteutus verkossa vahvistaa henkilöstön verkkotyöskentelyn rutiineja. Osaamisperusteisuuden yhteinen kehittäminen lisää läpinäkyvyyttä ja opistojen merkitystä osana alueellista osaamisjärjestelmää.

Hanke on alueen Ilo oppia -verkoston yhteishanke ja sitä koordinoi Auralan kansalaisopisto. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se jatkuu 31.3.2023 saakka.

Yhteyshenkilö
Jenni Hanhilampi
050 316 7784
jenni.hanhilampi@aurala.fi

Sopu Varsinais-Suomi

Sopu-työ tarjoaa tukea kunniaan liittyvien konfliktien ratkaisemiseen ja ennaltaehkäisemiseen kaikille osapuolille. Työskentelemme väkivallan kokijoiden kanssa ja mikäli tilanne sen sallii, myös väkivallan tekijöiden ja muun lähipiirin kanssa. Sopussa ohjaamme myös ryhmiä.

Kunniaan liittyvät konfliktit ja väkivalta näyttäytyvät usein perheenjäsenten liikkumisen ja sosiaalisen vapauden rajoittamisena, kontrollointina ja pakottamisena sekä parisuhdeväkivaltana, johon liittyy sukujen tai yhteisön painostusta. Kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat myös pakkoavioliitto, sukuelinten silpominen ja kunniaan liittyvä murha.

Kunniaan liittyvää väkivaltaa kokevat niin naiset kuin miehetkin, erityisen haavoittuvassa asemassa ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat. Myös väkivallan tekijöinä on miehiä, naisia ja muunsukupuolisia.

Tarjoamme Sopu-työssä konsultointia ja koulutuksia aiheesta myös muille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Hanketta rajoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Lue lisää hankkeen kotisivulta: sopu.aurala.fi

Hankepäällikkö: aino.sopu@aurala.fi
Hanketyöntekijä: hannaneh.sopu@aurala.fi

Päättyneet hankkeet

Perustaidot voimavarana - vahvempi polku työelämään PEVO

Hanke on tarkoitettu aikuisille, jotka tarvitsevat tukea perustaitojen kehittämisessä, kuten matemaattisissa taidoissa, kieli- ja viestintäopinnoissa, digitaidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Näin tuetaan osallistujaa tunnistamaan omat vahvuutensa sekä lisätään hänen mahdollisuuksiaan työllistyä. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja se kestää 31.5.2022 saakka.

Tiivistelmä hankkeen toteutuksesta

Osaamisen perustaitotreenit - Tehokasta tukea työllistymiseen OSAPE

Hanke on tarkoitettu maahanmuuttajille. Hankkeessa annetaan henkilökohtaista opetusta ja neuvontaa työn hakemisessa ja työelämän perustaidoissa. Järjestämme myös suomen kielen intensiivikursseja kotoajan ylittäneille. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja hanke kestää 31.7.2022 saakka.

Perustaitojen opetuksen ja ohjauksen mallinnus Auralan Setlementissä

Perhetyötä ja tukea maahanmuuttajille PETU

Hankkeessa autetaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja perheitä arjen haastavissa tilanteissa, kuten lastenkasvatukseen, parisuhteeseen tai kulttuuriin liittyvissä asioissa. Hanketta rajoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Hankepäällikkö Outi Tikkanen:
outi.tikkanen@aurala.fi
050 316 7715