Skip to main content
BlogiUncategorized @fi

Aloittamisen ilo – Jatkuvaa oppimista osaamisen ajassa

By 18.8.20219 maaliskuun, 2022No Comments

Suomalainen kansanperinne on täynnä sanontoja, jotka liittyvät oppimiseen. Useissa sanonnoissa on ajatus ja juuret sille, mitä tänään kutsumme jatkuvaksi oppimiseksi. Jatkuva oppiminen ja elinikäinen oppiminen korostavat itsensä toteuttamista, aktiivista kansalaisuutta, eheyttä yhteiskunnassa sekä työllistyvyyttä. Lukuisia uusia asioita tulee elämäämme vuosittain, joskus jopa päivittäin. Osa uusista asioista vaatii vanhojen taitojen muokkaamista tai uusien taitojen ja tietojen oppimista. Jotkut asiat kuormittavat ja tuntuvat haastavilta. Uudet haasteet ovat mahdollisuus avata ovia sellaisiin asioihin, jotka auttavat eteenpäin ja palkitsevat oppijaa. Olen innokkaasti halunnut oppia uusia asioita ja taitoja. Tiedon jano ja oppimisen ilo ovat saaneet pysyvän jalansijan elämässäni. Vuosien varrella olen tarttunut moneen uuteen asiaan ja halunnut oppia lisää muun muassa kosteikkojen hoidosta, veneilystä saaristossa sekä lasi- tai savitöiden tekemisestä.

Ajat muuttuvat ja me niiden mukana.

Vapaa sivistystyö tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen oppimiseen, yhteisöllisyyteen sekä osallisuuteen. Jokainen oppija on tervetullut kansalaisopistojen kursseille yhteisiin tuokioihin harrastamaan ja oppimaan. Kansalaisopistojen monipuolinen ohjelma tarjoaa monia uusia ja uteliaisuutta herättäviä kursseja. Näiltä kursseilta saatat löytää uutta sisältöä elämääsi tai jopa hyvän ystävän. Omien juttujen löytyminen on tärkeää kaikissa ikävaiheissa. Omien juttujen löytyminen on tärkeää itsetunnon rakentamisessa ja sen ylläpitämisessä.  Halusin oppia kangaspuiden käyttöä ja kävin yhden talven rakentamassa poppanaloimea ja kutomassa erilaisia poppanatuotoksia. Se talvi nosti arvostustani kaikkia kangaspuilla tehtäviä kudelmia kohtaan.
Vanhankin koiran sanotaan vielä oppivan.

Osaaminen näkyviin – viikoilla juhlistetaan jokaisen meidän jo hankkimia taitoja. SITRA (Suomen itsenäisyyden juhlavuodenrahasto) haluaa muistuttaa kaikista niitä taidoista, joita meillä jo on. Sitran mukaan Suomessa tarvitaan elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamisen kehittäminen nähdään tuottavana pitkän aikavälin investointina ja hyvinvoinnin lähteenä. Olemme hankkineet osaamista monilla eri tavoilla, vuosien varrella ja erilaisissa tilanteissa. Osaamisen näkyväksi tekeminen ja osaamisen monipuolinen merkitys on esillä teemaviikoilla (viikot 35–36) syyskauden alussa.

Sinä voit tulla mukaan tekemään Osaaminen näkyviin -viikkoja! Auralan kansalaisopisto on mukana yli 200 muun toimijan kanssa laajentamassa ymmärrystä osaamiseen sekä samalla tekemässä näkyväksi sinullakin olevaa osaamista. Aurala järjestää kaksi tilaisuutta näiden teemaviikkojen aikana. Verkossa on mahdollisuus osallistua tai seurata tilaisuuksia, joissa käytetään Erätauko-tyyppistä rakennetta vuoropuhelun siivittäjänä. Tässä on linkki näiden tilaisuuksien sivuille: https://opistopalvelut.fi/aurala/search.php?l=fi&search=osaamisen+aika . On siis aika pohtia omaa osaamista ja sen moninaisuutta. Osaamista on syntynyt monissa ympäristöissä, mutta aina omaa osaamista ei edes huomaa. Mitä sinä jo osaat ja miten osaamisesi tulisi näkyväksi?

Harjoitus tekee mestarin.

Kansalaistaidoiksi luokitellaan taidot, joita tarvitsemme päivittäisessä elämässämme. Kansalaistaitojen hallitseminen liittyy omien asioiden hoitamiseen, toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä ja jopa eloonjäämiseen. Kansalaistaitoja on tullut lisää. Digitaidot ja mediataidot ovat uusimpia kansalaistaitoja. Digitaidot ovat tällä hetkellä useammin tarpeen kuin uimataito, tarpeellisia toki kummatkin. Tätä juttua kirjoittaessani pohdin omaa tarvettani bloginkirjoituksen kurssille, kun en tiedä mitä ja miten pitää näissä verkkoteksteissä asioita ilmaista. Tässä siis uusi taito, johon tarvitsen oppia. Olen halunnut ylläpitää tiettyjä taitoja, jotka eivät arjessa pysy aktiivisessa käytössä. Kieliin ja liikuntaan liittyviä kursseja olen harrastanut tai ainakin kokeillut lukuisan määrän. Kertaan joitakin asioita säännöllisin väliajoin vain tietääkseni, että esimerkiksi saksan kielen taitoni on vielä käyttökelpoinen.

Kertaus onkin opintojen äiti, sanotaan.

Syksy nostaa pintaan halun aloittaa jotain uutta ja hypätä mukaan innokkaiden oppijoiden joukkoon viihtymään ja toki oppimaan. Sinä, minä ja tuhannet muut oppijat vaeltavat eteenpäin uusien taitojen, tietojen ja osaamisten poluilla.  On ilo aloittaa uusien taitojen hankkiminen tai kerrata juttuja hyvässä seurassa. Mikä on tänä syksynä sinun juttusi? Mitä ajattelit kokeilla?  Sinullekin on tarjolla lukuisia mahdollisuuksia harjaannuttaa omaa osaamistasi yhdessä muiden kanssa. Tartu siis uuteen asiaan, josta haluat tietää enemmän. Auralan kansalaisopiston koko kurssitarjonnan tälle syksylle on löydettävissä täältä. Nyt on oikea aika ilmoittautua mukaan!

Mukavaa syksyä ja oppimisen iloa sinulle!

Tiina Seikkula
Kirjoittaja työskentelee Auralan kansalaisopistossa suunnittelijana ja OSKU-hankkeen koordinaattorina. Hän on iloinen ja utelias elinikäinen oppija.